W dniu 12.08.2021r. o godz. 11.00 przystąpiono do odszyfrowania ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę ulicy Okrężnej w Otominie nr IR.271.9.2021

W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert.