W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 02.09.2021r. w postępowaniu nr IR.271.12.2021 na Budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wyżynnej w Bielkówku