W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 03.09.2021r. w postępowaniu nr IR.271.13.2021 na Przebudowę ulicy Kwiatowej w rejonie zjazdu z ulicy Wybickiego w Lublewie Gdańskim