W załączeniu przekazujemy wstępną ocenę złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wyżynnej w Bielkówku.

Zamawiający podjął decyzje o przeprowadzeniu negocjacji. Do wykonawców, którzy złożyli oferty zostanie wysłane zaproszenie do negocjacji, a następnie do złożenia oferty dodatkowej.