W dniu 07.09.2021r. po godz. 10.00 Komisja Przetargowa dokonała deszyfrowania ofert dodatkowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.11.2021 na Przebudowę ulicy Jarzębinowej w Czapielsku.

W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert dodatkowych