W załączeniu informacja o zakończeniu negocjacji i zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych w zamówieniu publicznym na Budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wyżynnej w Bielkówku.

Złożenie oferty dodatkowej dostępne jest na miniportalu UZP: Przekieruj