W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert dodatkowym w zamówieniu publicznym nr IR.271.12.2021 na Budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wyżynnej w Bielkówku