W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr IR.271.9.2021 na Budowę ulicy Okrężnej w Otominie