W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.16.2021 na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Studziennej w Bielkówku

Załączniki: