W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr IR.271.11.2021 na Budowę ulicy Jarzębinowej w Czapielsku