W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr IR.271.15.2021 na Budowę budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Lipowej w Buszkowach