W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.17.2021 na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Studziennej w Bielkówku