W załączeniu przekazujemy wstępną ocenę złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę ulicy Bratek w Czapielsku.

Zamawiający podjął decyzję o przeprowadzeniu negocjacji. Do wykonawców, którzy złożyli oferty zostanie wysłane zaproszenie do negocjacji, a następnie do złożenia oferty dodatkowej.