W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZP.271.25.2023 na Budowę ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdańskim