W załączeniu informacja z otwarcia ofert dodatkowych z dnia 06.05.2024 r. w postępowaniu nr ZP.271.1.2024 na zadanie pn. "Poprawa jakości dróg gminnych w miejscowości Lublewo Gdańskie poprzez budowę ul. Łąkowej, ul. Kalinowej, ul. Sosnowej i ul. Wierzbowej".