Szanowni Wykonawcy, Zamawiający udostępnia informacje z otwarcia ofert dodatkowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa Centrum Usług Medycznych i Społecznych w Kolbudach (Etap I)" - Sprawa nr 2/ZP/2024.