"Szanowni Wykonawcy, Zamawiający udostępnia informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Pogodnej w Otominie w ramach przebudowy drogi" - Sprawa nr ZP.271.4.2024"