W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2024 na „Poprawę jakości dróg gminnych w miejscowości Lublewo Gdańskie poprzez budowę ul. Łąkowej, ul. Kalinowej, ul. Sosnowej i ul. Wierzbowej” Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.