Szanowni Wykonawcy, Zamawiający udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa Centrum Usług Medycznych i Społecznych w Kolbudach (Etap I).