Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie:   Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 EURO na  

Świadczenie usług w zakresie organizacji transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz ich odwożenia do miejsc zamieszkania, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu, w roku szkolnym 2020/2021, 

 numer postępowania: IR. 271.9.2020

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKAŁDANIA OFERT!