Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:  Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 EURO na 

Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do placówek oświatowych gminy Kolbudy na podstawie zakupu biletów miesięcznych, w roku szkolnym 2020/2021,  

numer postępowania: IR. 271.12.2020

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 07.08.2020r.