Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Pobierz treść

Identyfikator postępowania w miniportalu UZP: 321d8d54-6467-459d-9109-17cde9ab9c29 Link https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/321d8d54-6467-459d-9109-17cde9ab9c29

Uwaga: Zmiana SWZ, ogłoszenia i terminu składania ofert na 12.08.2021r. godz. 10.00

Ogłoszenie o zmianie w BZP Pobierz

 

Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia: 2.300.000 zł (12.08.2021r. godz. 10.05)

Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia - przed otwarciem ofert dodatkowych: 2.500.000 zł (31.08.2021 godz. 9.10)