Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Pobierz treść

Identyfikator postępowania na miniportalu UZP: 9da66edb-c34b-47a7-b08e-99f8ef40f365

Link do postępowania na miniportalu: Przekieruj

Zamawiający podaję kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia: 210.000 zł (02.09.2021r. godz. 10.10)

Zamawiający podaję kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia przed otwarciem ofert dodatkowych: 250.000 zł (15.09.2021 godz. 9.05)