Treść ogłoszenia w BZP Pobierz treść

Identyfikator postępowania na miniportalu UZP: 11397e61-6705-426c-acf8-824080875ed6

Link do postępowania na miniportalu UZP" Przekieruj

Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia: 212.000 zł (03.09.2021r. godz. 10.20)