Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Pobierz

Identyfikator postępowania na miniportalu UZP: c5b016de-8a45-4deb-822b-1e007c5b7096

Link do postępowania na miniportalu: Przekieruj

 

Uwaga: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 28.10.2021r. godz. 10.00. Otwarcie ofert 28.10.202r. godz. 11.00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP: Pobierz

W załączeniu tekst jednolity SWZ wraz z załącznikami

Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia: 2.100.000 zł (28.10.2021r. godz. 10.05)