Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Pobierz

Identyfikator postępowania na miniportalu UZP: bb4c23a2-0a80-4328-bb66-c6a8fb64d9f4

Link do postępowania na miniportalu: Przekieruj

Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia: 750.000 zł (25.10.2021r. godz. 10.10)

Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia-oferty dodatkowa: 800.000 zł (3.11.2021r. 9.50)