Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę ulicy Polnej w Lublewie Gdańskim wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego

Treść ogłoszenia w BZP Pobierz

Identyfikator postępowania na miniportalu UZP: 7861a446-3a65-4373-a644-fe344cd44961

Link do postępowania na miniportalu Przekieruj

Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia: 2.100.000 zł (29.10.2021r. godz. 13.10)

Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia przed złożeniem ofert dodatkowych: 2.100.000 zł (16.11.2021r. godz. 9.15)