Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę ulicy Sadowej wraz z budową ulicy Nektarowej i Przy Sadzie w Kowalach.

Treść ogłoszenia w BZP Pobierz

Identyfikator postępowania na miniportalu UZP: 61e2ec2d-5e2f-49bf-8a80-dbc4aa4139ba

Link do postępowania na miniportalu Przekieruj

UWAGA: Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 3.12.2021r. godz. 10.00.

Otwarcie ofert: 3.12.2021r. godz. 11.00

W załączeniu tekst jednolity SWZ z załącznikami.

Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia: 5.500.000 zł (3.12.2021r. godz. 10.10)