Po uprzednim unieważnieniu postępowania w przedmiotowym zakresie i dokonaniu modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia informujemy o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego na Budowę chodnika wraz z oświetleniem w ramach przebudowy ulicy Strażackiej na odcinku Pręgowo-Ostróżki.

Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Pobierz

Identyfikator postępowania na miniportalu UZP: 1e513d98-811f-49ca-a929-9e5f969bfdb2

Link do postępowania na miniportalu UZP Przekieruj

Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia: 500.000 zł (2.12.2021r. godz. 10.10)

Zamawiający przed otwarciem ofert dodatkowych podaje kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia: 520.000 zł (14.12.2021r. godz. 9.10)