Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Pobierz

Identyfikator postępowania na miniportalu UZP: 8fd139e9-532b-4c8d-b98a-ce4169bfb09a

Link do postępowania na miniportalu: Przekieruj

Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia: 360.000 zł (22.12.2021r. godz. 10.30)