Po uprzednim unieważnieniu postępowania w przedmiotowym zakresie ponownie ogłaszamy zamówienie na Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Maki, Lawendowej i Borówkowej w Jankowie Gdańskim.

Treść ogłoszenia w BZP Pobierz

Identyfikator postępowania na minipoprtalu UZP: e43456fa-467e-4327-84b7-27f26ac1525f

Link do postępowania na UZP: Przekieruj

Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 360.000 zł (20.01.2022r. godz. 10.20)

Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia przed złożeniem ofert dodatkowych: 400.000 zł (02.02.2022r. godz. 9.10)