Adres:

83-050 Kolbudy, Kolbudy ul.Przemysłowa 2A

KRS: 0000285492

REGON: 191528968

NIP: 6040088441

Nr konta: 12 8335 0003 0402 7317 2000 0001

 

Władze jednostki:

Prezes Marek Rosa

W-ce Prezes Marian Lejkowski

Naczelnik Jacek Lejkowski

Skarbnik Dorota Kalinowska

Sekretarz Emilia Toporska

 

Telefony kontaktowe:

Prezes Marek Rosa
tel. 502-562-092

Naczelnik Jacek Lejkowski 
tel. 515-301-912

 

Pojazdy:

Samochód ratowniczo gaśniczy GBA 3/2,5 Mercedes Atego

Samochód ratowniczo gasniczy GBA 2,5/18 Star 266

Samochód Ratownictwa Technicznego SLRt Mercedes

Samochód operacyjny SOp Opel Vectra

 

Informacje:

Jednostak OSP Kolbudy jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Posiada sprzęt do prowadzenia działań gaśniczych, ratownictwa drogowego, ratownictwa medycznego,ratownictwa wodnego. W strukturach jednostki  jest około 50 wyszkolonych członków.Przy jednostce działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców.