Adres:

83-050 Kolbudy, Kolbudy ul.Przemysłowa 2A
KRS: 0000285492
REGON: 191528968
NIP: 6040088441
Nr konta: 12 8335 0003 0402 7317 2000 0001

 

Władze jednostki:

Prezes – Marian Lejkowski
Wiceprezes – Andrzej Sosiński
Naczelnik – Jacek Lejkowski
Sekretarz -Emilia Toporska
Skarbnik – Dorota Kalinowska

 

Telefony kontaktowe:

Naczelnik Jacek Lejkowski 
tel. 515-301-912

 

Pojazdy:

Samochód ratowniczo gaśniczy GBA 3/2,5 Mercedes Atego
Samochód ratowniczo gasniczy GBA 2,5/18 Star 266
Samochód Ratownictwa Technicznego SLRt Mercedes
Samochód operacyjny SOp Opel Vectra

 

Informacje:

Jednostka OSP Kolbudy jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Posiada sprzęt do prowadzenia działań gaśniczych, ratownictwa drogowego, ratownictwa medycznego, ratownictwa wodnego. W strukturach jednostki  jest około 50 wyszkolonych członków. Przy jednostce działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców.