Adres:

83-050 Kolbudy, Pręgowo ul.Strażacka 2

KRS: 0000307898

REGON: 191528945

NIP: 6040113512

Nr konta: 31 8335 0003 0403 0115 2000 0001

 

Władze jednostki:

Prezes – Jarosław Butrym

Wiceprezes – Mateusz Hirsz

Naczelnik – Arkadiusz Żeźnik

Skarbnik – Joanna Kołodzik

Sekretarz – Daniel Rosa

 

Telefony kontaktowe:

Naczelnik Arkadiusz Żeźnik
tel. 511-093-055

 

Pojazdy:

Samochód ratowniczo gaśniczy GCBA 5/32 Scania

Samochód ratowniczo gasniczy GBA 2,5/2 Renault

Samochód operacyjny SOp Opel Corsa

 

Informacje:

Jednostak OSP Pręgowo jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Posiada sprzęt do prowadzenia działań gaśniczych, ratownictwa drogowego, ratownictwa medycznego. W strukturach jednostki  jest około 55 wyszkolonych członków.Przy jednostce działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców.