Kościół pw. Św. Mikołaja w Czapielsku zyska nową posadzkę z płyt z kamienia olandzkiego. Gmina Kolbudy udzieli na ten cel dotacji do kwoty 140 tysięcy złotych. Zgodę na finansowe wsparcie prac przy jednym z naszych najcenniejszych zabytków jednogłośnie podjęła Rada Gminy Kolbudy.

Kościół w Czapielsku posiada obecnie lastrykową posadzkę, która już niebawem zastąpiona zostanie podłogą wykonaną z płyt z wapienia olandzkiego, ułożonej na żwirowo-piaskowej podsypce. Wapień olandzki powstawał pomiędzy 450, a 500 milionów lat temu. Zawiera liczne ślady muszlowatych skamielin i organizmów. Twardość tej skały i jej odporność na zdzieranie powodują iż jest to świetny materiał na posadzki i schody. Kamień jest łatwy w utrzymaniu. Z biegiem lat nabiera szlachetności. Obok cegły jest najodpowiedniejszym materiałem budulcowym przy renowacji zabytków. Wapień olandzki, ze względu na uwarunkowania historyczne (zwłaszcza w rejonie Pomorza), jest jednym z najczęściej stosowanych.

Ponieważ kościół w Czapielsku wpisany jest do rejestru zabytków prace zrealizowane zostaną według projektu konserwatorskiego zatwierdzonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Gmina Kolbudy nie szczędzi środków na prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach, które stanowią dla nas powód do dumy - mówi wójt Leszek Grombala. - Kościoły w Czapielsku, Pręgowie i Lublewie Gdańskim, to liczące po kilkaset lat prawdzie perełki, które zajmują czołowe pozycje na liście atrakcji turystycznych naszego regionu. We wszystkich tych obiektach sakralnych w ostatnich miesiącach prowadzone były prace remontowe i budowlane. Cieszę się, że Rada Gminy Kolbudy jednogłośnie podejmuje decyzje o dofinansowaniu tego typu przedsięwzięć  środkami z budżetu gminy. O wszystkie te kościoły dbali na przestrzeni wieków mieszkańcy tych ziem. My odziedziczyliśmy te architektoniczno-historyczne perły, cieszymy nimi oko i mamy obowiązek przekazać je w dobrym stanie kolejnym pokoleniom.

Celem udzielonej dotacji, na przyznanie której jednogłośnie zgodziła się Rada Gminy Kolbudy, jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ stanowiący gminy może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Warto odnotować, że w ciągu ostatnich miesięcy wybudowany w XVIII wieku kościół w Czapielsku i XIV wieczny kościół w Pręgowie zyskały nowe oświetlenie LED. Dzięki  -wykonanej z finansowym wsparciem gminy - iluminacji oba zabytki prezentują się imponująco nawet po zmroku.