Wraz z Zarządem Caritas Archidiecezji Gdańskiej zapraszamy do udziału w wydarzeniu sportowo rekreacyjnym „Bieg Drogą Dobra”. To impreza sportowa wzbogacona o niezwykle ważne aspekty edukacyjne połączone z prelekcjami i prezentacjami dotyczącymi zagrożeń współczesnego świata. Nie zabraknie atrakcji dla uczestników. Słowem - doskonały sposób na rodzinne spędzenie niedzieli. Jednym z Patronów wydarzenia, które odbędzie się w niedzielę 16 września br. w Bąkowie, jest Wójt Gminy Kolbudy.

- Poprzez organizację wydarzenia chcemy zaszczepić w uczestnikach ducha zdrowej, sportowej rywalizacji w poszanowaniu swoich odmienności, słabości i ograniczeń - informuje Monika Dudek,
Koordynator Projektu Caritas Archidiecezji Gdańskiej. - Wydarzenie to, propagujące aktywny styl życia, ma być propozycją i alternatywą w stosunku do przebywania w domu, w tym przed telewizorem czy komputerem i zachętą do budowania i rozwijania pozytywnych form kontaktów społecznych oraz umacniania relacji rodzinnych.

Poprzez stworzenie warunków dla aktywnego spędzania wolnego czasu „Bieg Drogą Dobra” będzie realizował szeroko pojętą profilaktykę przeciwdziałania uzależnieniom i innym patologiom społecznym.

„Bieg Drogą Dobra” to również zaproszenie do wspólnego dbania o środowisko naturalne. Wydarzenie to wpisuje się zarówno w czasie jak i w temacie w międzynarodową kampanię „Sprzątanie świata” (Clean Up the World), która odbywa się na całym globie w trzeci weekend września, a której celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Program części sportowej przedstawia się następująco:


 9:45 - bieg dzieci w wieku do 5 lat na dystansie 350 m
10:00 - bieg dzieci w wieku 6-9 lat na dystansie 350 m
10:15 - bieg dzieci w wieku 10-12 lat oraz osób z niepełnosprawnościami na dystansie 350 m
10:30 - bieg dzieci w wieku 13-15 lat na dystansie 700 m
11:00 - bieg główny na dystansie 10 km
11:05 - marsz nordic walking na dystansie 5 km
12:30 do 13.00 - wyniki i wręczenie nagród.


Biegi oraz marsz odbędą się na terenie leśnym podlegającym pod Nadleśnictwo Kolbudy. Dla uczestników biegu głównego i nordic walking organizatorzy zapewniają pakiety startowe, koszulki okolicznościowe, wodę na mecie i elektroniczny pomiar czasu. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach nagrody i puchary.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę https://elektronicznezapisy.pl/event/3008/strona.html lub w dniu zawodów od godz. 8:00

Dodatkowo w programie:

- smaczny poczęstunek,
- liczne konkursy z nagrodami i niespodzianki dla najmłodszych
- prelekcje w wykonaniu prawnika oraz pedagoga, podczas których przedstawione zostaną realne zagrożenia, na jakie młodzi ludzie mogą trafić w swoim środowisku, ich skutki prawne i społeczne oraz możliwości działań profilaktycznych
- możliwość spotkania z ekspertami i czas na zadawanie nurtujących pytań
- atrakcje i konkursy z nagrodami o tematyce z zakresu ochrony środowiska oraz zbiórka zużytych telefonów komórkowych
- możliwość założenia alkogogli i sprawdzenie na własnej skórze, jaki wpływ na sprawność psychomotoryczną ma alkohol we krwi

Tego dnia odbędzie także zbiórka pieniędzy na rzecz pani Karoliny i jej synka (podopiecznych Caritas), którzy w maju tego roku padli ofiarą przestępstwa i w tragicznym wypadku, w wyniku umyślnego podpalenia, stracili cały swój dobytek.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorem wydarzenia jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej w ramach dofinansowanego z Ministerstwa Sprawiedliwości projektu „Dobry Profil 2018”.