Wójt Gminy Kolbudy oraz Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Kolbudy zapraszają mieszkańców do udziału w quizie historycznym ogłoszonym z okazji  100-lecia Odzyskania Niepodległości. Konkurs przeprowadzony zostanie w sobotę 10 listopada br. w sali gimnastycznej  Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach.

Do zabawy zgłaszać można trzyosobowe zespoły rodzinne z terenu naszej gminy. Tematyką quizu będzie II Rzeczpospolita w latach 1918-1926. W konkursie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku. Odpowiedzi na pytania udzielane będą za pomocą pilota. Zgłoszenia zespołów rodzinnych przyjmowane są mailowo do 5 listopada br. adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGULAMIN QUIZU RODZINNEGO Z OKAZJI OBCHODÓW 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i cele quizu ogłoszonego z okazji 100-lecia odzyskania przez    Polskę niepodległości.
 2. Organizator quizu: Wójt Gminy Kolbudy.
 3. Współorganizatorzy: Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Kolbudy.
 4. Wydarzenie wpisujące się w ogólnopolski nurt obchodów upamiętnienia 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.

II Adresaci quizu

Quiz adresowany jest do mieszkańców Gminy Kolbudy.

III Cele quizu

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat  historii  Polski w latach 1918 – 1926.
 2. Edukacja dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej w zakresie historii, kultury, tradycji  i tożsamości narodowej.
 3. Pobudzanie poczucia patriotyzmu, tolerancji i przynależności do wspólnoty lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej.
 4. Integracja społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w quizie oraz podnoszenie świadomości narodowej wśród jego uczestników.
 5. Podnoszenie świadomości wśród społeczeństwa dotyczącej znaczenia Odzyskania Niepodległości Polski w 1918 roku jako największego i najważniejszego wydarzenia  dla Polaków.

IV Zasady uczestnictwa:

 1. Quiz odbędzie się dnia 10 XI 2018r. po Marszu Niepodległości w Sali gimnastycznej ZKPiG Kolbudy.
 2. Do quizu należy zgłaszać 3 osobowe zespoły rodzinne bez ograniczenia wieku, z terenu naszej Gminy.
 3. Tematyka quizu dotyczy II Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1926.
 4. Zespoły rodzinne zgłaszają się do dnia 5.11.2018 r. na adres mailowe Sekretariatu Szkoły w Kolbudach Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Uczestnicy quizu będą udzielać odpowiedzi za pomocą pilota.
 6. Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyskała największą ilość punktów.

V  Nagrody:

 1. Finaliści otrzymają ATRAKCYJNE NAGRODY!
 2. Każdy z uczestników Quizu Rodzinnego otrzymuje dyplom.

VI Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy Quizu wyrażają zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie ich wizerunku w środkach masowego przekazu (prasa, Internet, telewizja, radio) w celach promocyjnych oraz informacyjnych przygotowywanych informacji prasowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr101, poz. 926 ze zm.).
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla wszystkich uczestników Quizu Rodzinnego  w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Organizatorzy:

Wójt Gminy Kolbudy
Dyrektorzy Szkół