W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach po raz kolejny odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę”. Do Kolbud przybyło kilkudziesięciu pasjonatów historii i tematyki wojskowej z całego województwa pomorskiego.

Uroczystego otwarcia Konkursu dokonał wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk. Pomyślności uczestnikom historycznej rywalizacji życzył również wójt Andrzej Chruścicki. Tegoroczna edycja wojewódzkiego etapu rozpoczęła się od miłej uroczystości. Medalem 100 - lecia Odzyskania Niepodległości odznaczono doktora Józefa Kwidzińskiego, od wielu lat współorganizatora i koordynatora tego wydarzenia.

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego z różnych okresów oraz przedstawianie znaczenia sił zbrojnych dla państwa i narodu polskiego.

 „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” to olimpiada tematyczna adresowana do zafascynowanych historią uczniów z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zainteresowanej szeroko rozumianą historią wojskowości. Co roku w zawodach bierze udział niemal 3000 uczniów. Olimpiada jest rozgrywana w trzech etapach, od listopada do czerwca, a jej zwieńczeniem są zawody finałowe w Warszawie, którym towarzyszą atrakcje dla uczestników i ich opiekunów. Zwycięzcy rywalizacji otrzymują cenne nagrody oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wybranych uniwersytetach.

Początki konkursu sięgają roku szkolnego 1994/1995. W pierwszych latach obejmował młodzież szkół podstawowych, średnich (liceów i techników) oraz zawodowych, a od czasu reformy systemu oświaty również młodzież szkół gimnazjalnych. 

Olimpiada organizowana była początkowo przez Wojskowe Biuro Badań Historycznych oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W kwietniu 2015 roku została podpisana trójstronna umowa o współpracy przy organizacji Olimpiady pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centralna Biblioteką Wojskową oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

Ogólnopolskim organizatorem i koordynatorem Konkursu jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Współorganizatorami Konkursu są: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta” w Płocku oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.