W Gminnej Przystani Żeglarskiej w Kolbudach trwa kolejny turnus półkolonii żeglarskich. Z dofinansowanej przez samorząd formy wypoczynku nad kolbudzkim jeziorem skorzystały już dwie setki młodych mieszkańców. Jednak w aktywnych formach rekreacji na świeżym powietrzu chętnie uczestniczy również nasza „starsza młodzież”.

W lipcu i sierpniu Seniorzy z Klubu Senior+ „Sami Swoi” w Kolbudach, gdy tylko pozwala na to pogoda, spotykają się w Gminnej Przystani Żeglarskiej, aby skorzystać z jej oferty i wspólnie, w miłym towarzystwie spędzić czas na łonie przyrody. Seniorzy piknikują na plaży, uczestniczą w fachowych pogadankach na temat zasad zachowania na wodzie oraz podejmują wyzwania żeglarskie. Dla niektórych jest to pierwszy kontakt z taką formą rekreacji. Uczestnikom zajęć, jak zawsze, towarzyszy dobry nastrój.

- Bardzo mnie cieszy, że przystań jest miejscem, w którym aktywnie, w sezonie letnim, swój czas mogą spędzać nasi Seniorzy - mówi Anita Richert - Kaźmierska, pełnomocnik Wójta ds. Seniorów. - Dodatkowo, co niezwykle cenne, przystań stała się miejscem prawdziwej integracji międzypokoleniowej. Równolegle trwają tu bowiem półkolonie żeglarskie dla dzieci i próby żeglarskie Seniorów!

Chętnych seniorów - mieszkańców gminy Kolbudy - zapraszamy na zajęcia klubowe. Klub Senior+ Sami Swoi działa w Kolbudach przy ul. Polnej 55 od października 2018 roku i jest współfinansowany ze środków gminnych oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Senior+. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 9.00-14.00.