Wójt Gminy Kolbudy informuje, że wnioski o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe za rok szkolny 2018/2019 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pobierających naukę na terenie Gminy Kolbudy, należy składać do dnia 30 września 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Kolbudach.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami art. 90 ustawy Prawo Oświatowe oraz - przyjętym przez Radę Gminy Kolbudy - „Lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Kolbudy” stypendia dotyczą dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania.

Zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Kolbudy
nr XXVI/237/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r., stypendium przyznaje się uczniom za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe co najmniej na szczeblu wojewódzkim, promujące Gminę Kolbudy.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe ucznia, promujące Gminę  Kolbudy oraz popisane klauzule zgody. 
                                                               

W załączeniu:

pdf uchwała Rady Gminy Kolbudy nr XXVI/237/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kolbudy za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe wraz z regulaminem, (616 KB)

pdf uchwała Rady Gminy Kolbudy nr XXII/221/2016 z dnia 27 września 2016 r w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Kolbudy”, (1.41 MB)

pdf uchwała Rady Gminy Kolbudy nr VII/60/19 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany Załącznika do uchwały nr XXII/221/2016 Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Kolbudy", (271 KB)

document Wniosek o przyznanie stypendium, (26 KB)

default Klauzula informacyjna, (7 KB)

default Klauzule zgody. (9 KB)