W piątek 22 listopada 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kowalach na uroczystej gali spotkali się najzdolniejsi uczniowie. Dyplomy stypendysty Wójta Gminy Kolbudy wręczono zarówno tym, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce oraz sięgają po laury olimpiad przedmiotowych, jak i młodzieży podbijającej sportowe areny. W gronie stypendystów znaleźli się również uczniowie uzdolnieni artystycznie. Spotkanie stanowiło także dogodną okazję do  uhonorowania nauczycieli, którzy swoją pasją skutecznie dzielą się z młodzieżą.

Komisja Stypendialna - po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej, w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie - przyznała 49 stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce.

Jednorazowe stypendium w wysokości 2 000 zł otrzymało 17 absolwentów szkół podstawowych  i  gimnazjum. Comiesięczne stypendium w wysokości 200 zł wypłacane będzie przez okres 10 miesięcy 32 uczniom.

Łączna kwota przyznanych stypendiów za wyniki i osiągniecia w nauce dla dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kolbudy za rok szkolny 2018/2019 wynosi 98 000 zł.

Podczas uroczystości dyplomy odebrali również uczniowie uzdolnieni sportowo i artystycznie. W tej kategorii przyznano 100 stypendiów na łączną kwotę 39 700 złotych.

Świadkami ceremonii byli rodzice uczniów, którzy przepełnieni dumą, ze wzruszeniem rejestrowali przebieg uroczystości.

Wójt Andrzej Chruścicki pogratulował wszystkim stypendystom, życząc im dalszych sukcesów. W swoim wystąpieniu zwrócił się również do rodziców oraz nauczycieli, którzy mają ogromny wpływ na rozwój zainteresowań oraz talentów młodzieży.

W trakcie gali wręczono też siedem nagród nauczycielom, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem wykonują swój niełatwy zawód. W tym gronie znalazły się trzy przedstawicielki ZKiW Kolbudy, po jednej reprezentantce ZKiW Bielkówko i ZKiW Lublewo Gdańskie. Uhonorowano również dwie dyrektorki gminnych placówek oświatowych. To panie kierujące Szkołą Podstawową w Kowalach i Gminnym Przedszkolem w Kowalach.

Dołączamy się do wszystkich podziękowań i gratulujemy stypendystom.