Promocja bezpiecznych zachowań oraz utrwalanie wiedzy przydatnej w ratowaniu zdrowia i życia – to podstawowy cel konkursu plastycznego „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie”, organizowanego przez Urząd Gminy Kolbudy. Projekt adresowany jest do uczniów gminnych szkół. Komisja konkursowa, pod przewodnictwem wójta Andrzeja Chruścickiego, dokonała oceny zgłoszonych prac i wyłoniła laureatów.

W dniu 22 listopada 2019 r. Komisja Konkursowa w składzie: Andrzej Chruścicki, Izabela Kołodko, Małgorzata Hopa, Justyna Ohl, Paweł Łuczak i Marcin Lazarowski dokonała oceny prac plastycznych, które zgłoszono do konkursu.


Przy ocenie prac Komisja Konkursowa brała pod uwagę takie kryteria jak: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy oraz jej wartości artystyczne.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych:


Kategoria I: uczniowie klas I-III szkół podstawowych:

Nagrody:

 1. Czerwińska Lena
 2. Litwiniuk Amelia
 3. Martynelis Amelia

Kategoria II: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:

Nagrody:

 1. Grzeszata Anna
 2. Zglenicki Oskar
 3. Pilas Milena

Kategoria III: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych:

Nagrody:

 1. Patyk Małgorzata  
 2. Terman Amelia
 3. Masłowski Krzysztof

Wyróżnienia:

 1. Wyszyńska Malwina  
 2. Mallek Oliwia
 3. Temberska Emilia
 4. Łukaszewska Aleksandra

 

Termin wręczenia nagród zostanie podany w późniejszym terminie. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.