ORGANIZATORZY:

Urząd Gminy Kolbudy.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach. Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk.

Uczniowski Klub Sportowy Zawisza Kolbudy.

 

CEL TURNIEJU:

Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

TERMIN I MIEJSCE:

29.02-01.03.2020r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Kowale ul. Sadowa 21.

 

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupa OPEN – 01.03.20r., 9 rund, 10 min. na zawodnika + 3 sek. na każdy ruch

(zgłoszony do FIDE).

Grupa A (1400-1700) – 29.02-01.03.20r., 7 rund, 60 minut na zawodnika.

Grupa B (1100–1250) – 01.03.20r., 7 rund, 30 minut na zawodnika.

Grupa C (1000-1100) – 29.02.20r., 6 rund, 30 minut na zawodnika.

W grupach A, B i C można zdobyć kategorię szachową.

Liczba uczestników we wszystkich grupach jest ograniczona odpowiednio do: 30, 30, 40, 40.

 

TERMINARZ

29.02. -  09.40-09.55 przyjazd zawodników i weryfikacja listy startowej grup A i C. Pierwsza runda rozpoczyna się o godzinie 10.00.

01.03.09.40-09.55 przyjazd zawodników i weryfikacja listy startowej grup Open i B. Pierwsza runda rozpoczyna się o godzinie 10.00.

WPISOWE:

20 zł. – płatne przelewem na konto Klubu, z wyjątkiem zawodników zagranicznych, którzy mogą wpisowe wpłacić na miejscu.

 

NAGRODY:

Zwycięzcy wszystkich grup otrzymują puchary. W grupie open za miejsca I-VI nagrody finansowe. W grupach A, B i C za miejsca I-VI nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.

Nagrody należy odebrać osobiście na zakończeniu.

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 27.02.2020r. - elektronicznie (e-mail): , SMS na numer 501 184 879 lub na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, kategorię szachową, ranking, przynależność klubową lub miasto, dokładną datę urodzenia.

Zgłoszenie będzie przyjęte dopiero wówczas, gdy wpisowe zostanie zarejestrowane na koncie Klubu UKS Gedanensis Gdańsk, ul. Dworska 34

80-506 Gdańsk, nr konta 62 1440 1345 0000 0000 0389 6862. Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wypełnienia limitu miejsc w poszczególnych grupach. Zawodnicy zagraniczni mogą wpłacić wpisowe na sali gry.

 

UWAGI KOŃCOWE

Osoby niepełnoletnie muszą przebywać w trakcie turnieju pod opieką osób dorosłych (opiekuna, rodzica, trenera).

Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i marketingowych.