Do 15 maja br. można składać wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Kolbudy za wybitne osiągnięcia sportowe. Ta forma wyróżnienia adresowana jest do osób do 26 roku życia, które mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia sportowe. Osoba ubiegająca się o nagrodę musi zamieszkiwać na terenie Gminy Kolbudy lub reprezentować kluby, związki i stowarzyszenia mające siedzibę na terenie naszej gminy.

Nagroda Wójta Gminy Kolbudy stanowi wyraz uznania dla prezentowanego wybitnego poziomu sportowego dla osób, które mają szanse na osiąganie dobrych wyników sportowych w przyszłości.

O przyznanie nagrody ubiegać się mogą sportowcy, którzy:

  1. Zajęli 1-3 miejsca w ogólnopolskich zawodach o randze Mistrzostw Polski wyszczególnionych przez Ministerstwo Sportu na liście Polskich Związków Sportowych, organizowanych przez odpowiednie związki sportowe indywidualnie w konkurencjach zespołowych, których popularność lub znaczenie dla Gminy Kolbudy uzasadnia przyznanie nagrody. Wysokość nagrody w tej kategorii nie może być mniejsza niż 200 zł brutto i większa niż 1000 zł brutto.
  2. Zajęli 1-3 miejsca w ogólnopolskich zawodach o randze Mistrzostw Polski wyszczególnionych przez Ministerstwo Sportu na liście Polskich Związków Sportowych, organizowanych przez odpowiednie związki sportowe w konkurencjach indywidualnych, których popularność lub znaczenie dla Gminy Kolbudy uzasadnia przyznanie nagrody. Wysokość nagrody w tej kategorii nie może być mniejsza niż 500 zł brutto i większa niż 3000 zł brutto.
  3. Zajęli 1-3 miejsca w ogólnopolskich zawodach o randze Mistrzostw Polski wyszczególnionych przez Ministerstwo Sportu na liście Polskich Związków Sportowych, organizowanych przez odpowiednie związki sportowe w konkurencji zespołowej (jako drużyna), których popularność lub znaczenie dla Gminy Kolbudy uzasadnia przyznanie nagrody. Wysokość nagrody w tej kategorii nie może być mniejsza niż 1000 zł brutto i większa niż 3000 zł brutto.
  4. Zajęli 1-10 miejsca w zawodach o randze Mistrzostw Świata lub o randze Mistrzostw Europy wyszczególnionych przez Ministerstwo Sportu na liście Polskich Związków Sportowych, organizowanych przez odpowiednie związki sportowe indywidualnie w konkurencjach zespołowych, których popularność lub znaczenie dla Gminy Kolbudy uzasadnia przyznanie nagrody. Wysokość nagrody w tej kategorii nie może być mniejsza niż 200 zł brutto i większa niż 1000 zł brutto.
  5. Zajęli 1-10 miejsca w zawodach o randze Mistrzostw Świata wyszczególnionych przez Ministerstwo Sportu na liście Polskich Związków Sportowych, organizowanych przez odpowiednie związki sportowe w konkurencjach indywidualnych, których popularność lub znaczenie dla Gminy Kolbudy uzasadnia przyznanie nagrody. Wysokość nagrody w tej kategorii nie może być mniejsza niż 500 zł brutto i większa niż 3000 zł brutto.
  6. Zajęli 1-10 miejsca w zawodach o randze Mistrzostw Świata lub o randze Mistrzostw Europy wyszczególnionych przez Ministerstwo Sportu na liście Polskich Związków Sportowych, organizowanych przez odpowiednie związki sportowe w konkurencji zespołowej (jako drużyna), której popularność lub znaczenie dla Gminy Kolbudy uzasadnia przyznanie nagrody. Wysokość nagrody w tej kategorii nie może być mniejsza niż 1000 zł brutto i większa niż 3000 zł brutto.

Z wnioskiem do Wójta Gminy Kolbudy wystąpić może osoba, której przyznane ma być wyróżnienie, jej rodzic/opiekun prawny, a także kluby związki i stowarzyszenia mające siedzibę na terenie Gminy Kolbudy.

Dyplomy przyznania nagród wręczone zostaną podczas specjalnej gali w terminie do 30 czerwca br.

O nagrodę nie może się ubiegać osoba, która otrzymała już od Wójta Gminy Kolbudy nagrodę lub stypendium za to samo osiągnięcie, na podstawie innego aktu prawa miejscowego.

Wypełniony czytelnie wniosek należy przesłać pocztą na adres: ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy z dopiskiem „Wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe” w terminie do 15 maja 2020 roku.

Poniżej publikujemy Regulamin oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody.