Od soboty 6 czerwca br. mieszkańcy znowu będą mogli korzystać z gminnych placów zabaw oraz plenerowych siłowni. Tego dnia z - wydłużonego przez epidemię koronawirusa – zimowego snu wybudzi się również Gminna Przystań Żeglarska. Do zajęć wracają seniorzy, a w świetlicach wiejskich możliwa będzie organizacja spotkań z mieszkańcami. Stopniowe luzowanie kolejnych obostrzeń nie zwalnia nas jednak z obowiązku stosowania się do wciąż obowiązujących zasad sanitarnych wprowadzonych w związku z pandemią. 

Od 19 marca br. place zabaw i plenerowe siłownie pozostawały zamknięte. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, decyzją Wójta Gminy Kolbudy, z użytkowania czasowo wyłączono w sumie 46 takich miejsc. Systematyczne odstępowanie od wdrożonych centralnie ograniczeń umożliwia samorządom ponowne otwarcie terenów rekreacyjnych, pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego.

- Ponowne udostępnianie mieszkańcom terenów rekreacyjnych oraz gminnego sprzętu nie oznacza, że zagrożenie epidemiczne minęło – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Nadal musimy stosować się do zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Przed ponownym otwarciem terenów rekreacyjnych sprzęt zostanie odkażony przez gminną spółkę komunalną, ale o czystość urządzeń zadbać będą musieli również bezpośredni użytkownicy. 

Przed ponownym udostepnieniem placów zabaw i siłowni wszystkie urządzenia zostaną poddane dezynfekcji. Stosowne zabiegi przeprowadzi Gminny Zakład Usług Komunalnych. Bezpośredni użytkownicy będą mieli jednak obowiązek odkażenia przyrządów przed oraz po skorzystaniu
z urządzeń. Należy również pamiętać o obowiązku zachowania zasad dystansu społecznego.

Otwarcie Gminnej Przystani Żeglarskiej

Sobota 6 czerwca br. będzie również dniem, w którym po zimowej przerwie ponownie otwarta zostanie wypożyczalnia sprzętu w Gminnej Przystani Żeglarskiej, którą od nowego sezonu zarządza Gminny Zakład Usług Komunalnych.

- Inauguracja przystani trochę się opóźniła z uwagi na koronawirusa i wprowadzone obostrzenia – mówi Krzysztof Hypki, prezes GZUK. – Zazwyczaj wypożyczalnia otwierana była w długi majowy weekend. Tym razem nastąpi to ponad miesiąc później. Wydłużoną przerwę wykorzystujemy jednak na remont pływającego sprzętu. Odnawiamy m.in. rowerki wodne, których część jest przemalowywana w barwy znane z gminnego herbu. Odświeżony sprzęt będzie systematycznie wodowany i udostępniany mieszkańcom.

Do 20 czerwca br. Gminna Przystań Żeglarska czynna będzie jedynie w weekendy. Po tym terminie ze sprzętu pływającego będziemy mogli korzystać przez siedem dni w tygodniu.

Od nowego sezonu w wypożyczalni obowiązywał będzie nowy cennik. Posiadacze Karty Mieszkańca Gminy Kolbudy za godzinę korzystania ze sprzętu zapłacą od 5 do 10 złotych. Klienci przystani spoza Gminy Kolbudy uiszczą opłatę w wysokości od 20 do 30 złotych za godzinę. Aby skorzystać z preferencyjnych cen warto więc wyrobić Kartę. (Jak wyrobić Kartę Mieszkańca Gminy Kolbudy – kliknij)

Zajęcia dla seniorów i spotkania w świetlicach

Do zajęć po przerwie wracają również seniorzy. Zajęcia dla starszych mieszkańców od początku czerwca odbywają się w plenerze. Od poniedziałku 8 czerwca możliwe będzie prowadzenie zajęć dla tej grupy wiekowej również w pomieszczeniach zamkniętych. Od tego dnia możliwe będzie również organizowanie spotkań w świetlicach wiejskich.

Zajęcia sportowe

Od początku czerwca możliwe jest również organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych prowadzonych przez Gminę Kolbudy. W pierwszej fazie są one realizowane na otwartej przestrzeni. Od poniedziałku 8 czerwca będą się mogły odbywać również wewnątrz gminnych obiektów.

Wszystkie zajęcia muszą być oczywiście realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 1 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 maja 20202 r.