W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski, wzrostem zachorowań na COVID-19,  a tym samym brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego uczniom szkół prowadzanych przez Gminę Kolbudy, Wójt Gminy Kolbudy podjął decyzję o zawieszeniu organizacji przez nasz samorząd pozalekcyjnych zajęć na basenie w roku szkolnym 2020/2021, do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej.

O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco na naszej stronie internetowej.