ORGANIZATOR

Urząd Gminy Kolbudy.

CEL TURNIEJU

Wyłonienie najlepszych szachistów Gminy Kolbudy i popularyzacja królewskiej gry w Gminie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

TERMIN I MIEJSCE

03.10.2020r. Gminny Ośrodek Kultury w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1, 83 – 050 Kolbudy, - sala koncertowa.

SYSTEM ROZGRYWEK

OPEN – system szwajcarski 9 rund, 10 min. na zawodnika  

Turniej przeznaczony jest tylko dla mieszkańców Gminy Kolbudy.     

WPISOWE

Bez wpisowego.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 01.10.2020r. - elektronicznie (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., SMS na numer 501 184 879. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, kategorię szachową, ranking, miejscowość i dokładną datę urodzenia. Ilość miejsc ograniczona.

Aktualna lista zgłoszonych będzie publikowana na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje.php

NAGRODY

OPEN: I, II, III miejsce puchary i nagrody rzeczowe.

Juniorzy do lat 14: I, II, III miejsce puchary i nagrody rzeczowe.

Juniorzy do lat 10: I, II, III miejsce puchary i nagrody rzeczowe.

Nagrody mogą być łączone i należy je odebrać osobiście na zakończeniu.

TERMINARZ

03.10.  09.30-09.55 potwierdzenie udziału zawodnika w turnieju.

03.10.  10.00 – 13.30 rundy, 14.00 – zakończenie turnieju.

UWAGI KOŃCOWE

  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian,
  • każdy uczestnik turnieju musi posiadać maseczkę ochronną,
  • turniej zostanie rozegrany zgodnie z aktualnymi wytycznymi ministra zdrowia dotyczącymi organizacji imprez sportowych,
  • obowiązują przepisy FIDE i PZSzach,
  • decyzje sędziego głównego w trakcie trwania zawodów są ostateczne,
  • za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujące,
  • osoby niepełnoletnie na turnieju przebywają pod opieką osób dorosłych,
  • w trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego,
  • zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno–marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
  • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.