Gminna Biblioteka Publiczna w Kolbudach - przy współudziale Referatu Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Gminy w Kolbudach - ogłasza XIX edycję Gminnego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Mieszkańcy mojej wyobraźni – galeria ilustracji do poezji i prozy dziecięcej”.

Ukochana postać literacka, zilustrowany fragment wiersza lub powieści, bajki, baśni czy opowiadania może się znaleźć na rysunku lub obrazie przedstawionym do konkursu.

Konkurs przewidziany jest dla dzieci  do lat 12 (mieszkańców lub uczniów) z terenu gminy Kolbudy. Na odwrocie ilustracji proszę podać imię i nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu, adres placówki, którą reprezentuje, nr telefonu rodzica; tytuł i autora ilustrowanego utworu.

Rodzic lub opiekun dziecka powinien podpisać oświadczenie dla uczestnika konkursu. Oświadczenia proszę nie doklejać do pracy plastycznej lecz dostarczyć osobno.

Dziecko może złożyć tylko jedną pracę. Prace muszą być wykonane jednoosobowo. Prace plastyczne można składać do 14 listopada 2020 r. (sobota) do godz. 14.30 w siedzibie biblioteki przy ul. Staromłyńskiej 1. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.11.2020 r.

Wyniki będą ogłoszone on-line. Ze względu na sytuację epidemiczną nie planuje się oficjalnego rozdania nagród w formie stacjonarnego wydarzenia kulturalnego. Nagrody zostaną rozesłane pocztą (po uzgodnieniu telefonicznym możliwy będzie też odbiór w siedzibie biblioteki).

Szczegółowy regulamin  i Oświadczenie dla uczestnika XIX Gminnego Konkursu Plastycznego (kliknij)  

Jednocześnie informujemy, że w tym roku nie odbędzie się Gminny Konkurs Recytatorski