Praca plastyczna Julii Karczewskiej zrobiła największe wrażenie na jurorach konkursu „Z babcią i dziadkiem w pandemii”, zorganizowanego przez Urząd Gminy Kolbudy. Nagrodę laureatce wręczył wójt Andrzej Chruścicki.

Jurorzy konkursu nie mieli łatwego zadania. Podczas posiedzenia komisji konkursowej 30 stycznia 2021 roku ocenie poddano 42 prace konkursowe. Pod uwagę brano wartość artystyczną i techniczną pracy, ale również oryginalność podejścia do tematu.

Wójt Andrzej Chruścicki nie krył zaskoczenia wysokim poziomem prac wykonanych przez bardzo młodych mieszkańców. Szczegółowo dopytywał autorów poszczególnych projektów o technikę ich wykonania. Dzieci z dumą wskazywały swoje dzieła i dzieliły się wiedzą na temat materiałów, których użyto do ich wykonania. Gama kolorów i elementów jakie ozdobiły konkursowe prace była naprawdę szeroka.

Projekty rozpatrywane były w dwóch kategoriach wiekowych 6-11 lat oraz 12-15 lat.

O tym jak trudno było wyłonić najlepsze prace najlepiej świadczy fakt, że na drugim i trzecim stopniu konkursowego podium w młodszej kategorii stanęło w sumie aż siedem osób.

Drugie miejsce przypadło Oliwii Mallek oraz Józefinie Wąsowicz. Na trzecim stopniu stanęli natomiast: Janina Wąsowicz, Aleksandra Wołyniec, Zofia Tysarczyk Weronika Schmidtke i Amelia Martynelis.

W kategorii wiekowej 12-15 lat komisja konkursowa przyznała wyróżnienia. Te przypadły Milenie Pilas oraz Emilii Kaźmierskiej.

Niezwłocznie po zakończeniu obrad komisji wszyscy laureaci zostali powiadomieni o wynikach konkursu.

Zadaniem, jakie postawiono przed uczestnikami konkursu była prezentacja sposobów pomocy udzielanej Seniorom przez dzieci i młodzież, bądź przedstawienie sposobów spędzania czasu i form kontaktu z bliskimi w podeszłym wieku, w tym pełnym epidemicznych ograniczeń czasie.

- W trudnym szczególnie dla osób starszych czasie pandemii, obaw o zdrowie i życie, jak również coraz większej samotności doświadczanej przez Seniorów, występuje szczególna potrzeba solidarności międzypokoleniowej – mówiła pomysłodawczyni konkursu, Anita Richert-Kaźmierska, pełnomocnik Wójta Gminy Kolbudy ds. Seniorów, koordynator projektu. - Dzieci i wnuki powinny szczególnie pamiętać o swoich Babciach i Dziadkach. Jedną z takich form przypomnienia może być konkurs, który z myślą o młodych mieszkańcach przygotowała Gmina Kolbudy.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym oraz dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali konkursowe prace.

W skład komisji konkursowej weszli: Jolanta Lipińska, Aleksandra Trościankowska, Jacek Frąś, Karol Czuba i Anita Richert-Kaźmierska.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas najbliższej Sesji Rady Gminy Kolbudy.