ORGANIZATORZY

Urząd Gminy Kolbudy

Szkoła Podstawowa w Kowalach

Akademia Sportu Kolbudy

Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk.

 

TERMIN I MIEJSCE

27.06-04.07.2021r. Szkoła Podstawowa w Kowalach ul. Apollina 7.

 

GRUPY TURNIEJOWE

A – dla zawodników 1700 i więcej (PZSzach),

B – dla zawodników 1400-1700 (PZSzach),

C – dla zawodników 1100-1250 (PZSzach),

D – dla zawodników 1000-1100 (PZSzach),

E – otwarty turniej błyskawiczny.

                          

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupa A – system szwajcarski 9 rund, tempo gry 90 min + 30s/pos. na zawodnika (zgłoszony do FIDE). Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać numer FIDE ID nadany przez macierzystą federację,

Grupa B – system szwajcarski 9 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika,

Grupa C – system szwajcarski 7 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,

Grupa D – system szwajcarski 7 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika.

W każdej grupie można zdobyć kategorię szachową.

Grupa E – system szwajcarski 11 rund,  tempo gry 3 min + 2s/pos. Na zawodnika (zgłoszony do FIDE).       

 

WPISOWE

Grupa A –120 zł. w tym jest zawarta opłata klasyfikacyjno-rankingowa.

Arcymistrzowie (GM i WGM) zwolnieni z opłat, zawodnicy z tytułem IM i WIM płacą 50% ww. kwoty.

Grupa B – 50 zł.

Grupa C – 30 zł.

Grupa D – 30 zł.

Grupa E – 30 zł.

Płatne przelewem na konto Klubu do 20.06.2021r., po tym terminie zawodnik zostanie przyjęty po akceptacji Organizatora i wpłaceniu wyższego o 20 zł. wpisowego (z wyjątkiem turnieju E).

 

NAGRODY

Grupa A: I – 1500 zł. + puchar, II – 1000 zł. + puchar, III – 800 zł. + puchar, IV – 500 zł., V – 400 zł., VI – 300 zł., VII – 250 zł., VIII – 200 zł.

Dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 200 zł. dla najlepszych w poszczególnych kategoriach: w grupach rankingowych (wg rankingu FIDE) do 1200, 1400, 1600, 1800, 2000;  oraz dla najlepszej kobiety, nestora (powyżej 60 lat), juniora, mieszkańca Gminy Kolbudy.

 

W Grupie B nagrodami są karty podarunkowe EMPiK o wartości: I – 500 zł. + puchar, II – 300 zł. + puchar, III – 200 zł. + puchar, IV – 150 zł., V – 120 zł., VI – 100 zł., VII – 80 zł., VIII – 60 zł.

Dodatkowe nagrody o wartości 60 zł. dla najlepszych w poszczególnych kategoriach: kobiety, nestora (powyżej 60 lat), zawodnika z rankingiem 1400, mieszkańca Gminy Kolbudy.

 

W Grupie C i D nagrodami są karty podarunkowe EMPiK o wartości: I – 300 zł. + puchar, II – 200 zł. + puchar, III – 150 zł. + puchar, IV – 120 zł., V – 100 zł., VI – 80 zł., VII – 60 zł., VIII – 50 zł.

Dodatkowe nagrody o wartości 50 zł. dla najlepszych w poszczególnych kategoriach: kobiety, nestora (powyżej 60 lat), mieszkańca Gminy Kolbudy.

Nagrody w Grupie E podane zostaną w osobnym komunikacie.

Nagrody mogą być łączone i należy je odebrać osobiście na zakończeniu turnieju, a w przypadku nieobecności, nagroda przechodzi na następną osobę w danej klasyfikacji. Dodatkowe nagrody w poszczególnych grupach zostaną przyznane tylko przy udziale minimum 3 zawodników w danej kategorii.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20.06.2021r. - elektronicznie (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., SMS na numer 501 184 879 lub na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię szachową, ranking, przynależność klubową lub miejscowość, dokładną datę urodzenia.

Zgłoszenie będzie przyjęte dopiero wówczas, gdy zawodnik wpłaci wpisowe na konto Klubu UKS Gedanensis Gdańsk, ul. Dworska 34 80-506 Gdańsk.

Nr konta 62 1440 1345 0000 0000 0389 6862.

TERMINARZ

27.06. – 09:30-09:55 weryfikacja listy startowej Grup A i D

             10:00 I runda Grupy A oraz Grupy D (cały turniej zostanie rozegrany

             jednego dnia)

             15:30 II runda Grupy A

28.06. – 16:30- 16:55 weryfikacja listy startowej Grupy C

             17:00 III runda Grupy A oraz I runda Grupy C (tego dnia zostaną

             rozegrane 4 rundy)

29.06. – 17:00 IV runda Grupy A oraz V runda Grupy C (tego dnia turniej

             zostanie zakończony)

30.06. – 16:30-16:55 weryfikacja listy startowej Grupy B

             17:00 V runda Grupy A oraz I runda Grupy B (tego dnia zostaną

             rozegrane 2 rundy)

01.07. – 17:00 VI runda Grupy A oraz III runda Grupy B (tego dnia zostaną

             rozegrane 2 rundy)

02.07. – 17:00 VII runda Grupy A oraz V runda Grupy B (tego dnia zostaną

             rozegrane 2 rundy)

03.07. – 10:00 VIII runda Grupy A oraz VII runda Grupy B (tego dnia zostaną

             rozegrane 2 rundy)

             15:00-15:25 zapisy do turnieju błyskawicznego

             15:30 I runda Grupy E

04.07. – 10:00 IX runda Grupy A oraz IX runda Grupy B (tego dnia odbędzie

             się zakończenie turnieju około godziny 12:15)

             14:15 zakończenie turnieju Grupy A.

Kolejne rundy w grupach B, C i D będą się odbywały z przerwą 5-minutową po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedniej.

 

ZAKWATEROWANIE

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania, ale może zasugerować i pomóc w dokonaniu wyboru.

 

UWAGI KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian,
 • maksymalne spóźnienie na rundę – 30 minut.
 • każdy uczestnik turnieju musi posiadać maseczkę ochronną,
 • turniej zostanie rozegrany zgodnie z aktualnymi wytycznymi ministra zdrowia dotyczącymi organizacji imprez sportowych,
 • obowiązują przepisy FIDE i PZSzach,
 • decyzje sędziego głównego w trakcie trwania zawodów są ostateczne,
 • za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujące,
 • osoby niepełnoletnie na turnieju przebywają pod opieką osób dorosłych,
 • w trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego, niniejszego Regulaminu oraz ustalenia zawarte w komunikatach organizacyjnych,
 • zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno –marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych,
 • dodatkowe informacje można znaleźć na stronach: kolbudy.pl, www.szachy.gda.pl.