JAK MÓWIĆ I SŁUCHAĆ BY BUDOWAĆ RELACJE - warsztat komunikacji interpersonalnej
16-17 października 2021 w godzinach 10:00-17:00. Zapisy:

 

Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej by budować głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje.

Mówienie i słuchanie są dwoma skrzydłami komunikacji, która pozwala nam wznieść się ku satysfakcjonującym relacjom z innymi. Czy możesz sobie wyobrazić świat, w którym ludzie obywaliby się bez tych umiejętności? Posługujemy się nimi od zawsze, a jednak wciąż potrzebujemy uczyć się ich na nowo by nie podcinać skrzydeł, ale wzbić się wysoko.

 

Cele:

  • Poszerzenie wiedzy i świadomości na temat komunikacji interpersonalnej
  • Autodiagnoza własnych stylów komunikacyjnych
  • Ćwiczenie technik aktywnego słuchania (parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie uczuć)
  • Nauka i ćwiczenie komunikatów "ja" oraz udzielania informacji zwrotnej

 

Tematyka zajęć:

  • Komunikacja jest wszędzie – nasze sposoby komunikowania się z innymi
  • Na manowcach komunikacji - bariery w mówieniu i słuchaniu
  • Emocje drugiej osoby i moje własne – jak tego słuchać, jak o tym mówić?
  • Jak to powiedzieć? - komunikacja bez przekraczania granic

 

Metody pracy:

Podczas warsztatu wykorzystywane są aktywne metody pracy oparte na założeniu uczenia się przez doświadczenie. Wiedza i umiejętności zdobywane będą w trakcie mini-wykładów, dyskusji, burzy mózgów, wymiany doświadczeń i innych ćwiczeń indywidualnych i grupowych.

Inspiracją warsztatów są przede wszystkim teorie komunikacji wg Thomasa Gordona, Schulza von Thuna oraz Marshalla Rosenberga.

Prowadząca:

Sara Katulska – Jest psychoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych i pedagogiem. Zajmuje się edukacją, psychoterapią osób dorosłych oraz prowadzeniem grup i warsztatów rozwoju osobistego. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki i pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim. Jest absolwentką Szkoły Psychoterapii, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Studium Treningu Interpersonalnego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej "INTRA" w Warszawie.

Udział w zajęciach jest bezpłatny! Warsztaty finansowane ze środków Gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 

Zapraszamy!